UE stabilește obiective privind reciclarea și depozitarea deșeurilor în Pachetul pentru economie circulară

Share This Post

Ținte obligatorii, precum și măsuri ample de sprijinire a tranziției către o economie circulară, anunțate de Comisia Europeană

Uniunea Europeană a propus o serie de obiective pe termen lung pentru depozitarea deșeurilor și reciclare, ca parte a noului pachet pentru economie circulară, lansat ieri la Bruxelles.

Până în 2030, nu mai mult de 10% din deșeurile municipale ar trebui să ajungă la gropile de gunoi din UE. Pe lângă acest obiectiv obligatoriu, noile legi ar include o interdicție totală a depozitării deșeurilor care au fost deja separate și sortate pentru reciclare.

Reciclarea și reutilizarea deșeurilor municipale trebuie să atingă 65% în Europa până în 2030, cu un obiectiv de 75% stabilit pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje. Țintele specifice pentru eficiența resurselor, materialele plastice și deșeurile alimentare au fost omise, totuși UE și-a reiterat angajamentul de a îndeplini Obiectivul global de dezvoltare durabilă de reducere la jumătate a deșeurilor alimentare până în 2030.

Unelor țări, care au niveluri deosebit de scăzute de reciclare, li se acordă încă 5 ani pentru a-și îndeplini obiectivele.

Țintele necesită o schimbare majoră în gestionarea deșeurilor în UE, unde în prezent doar aproximativ 40% din deșeurile municipale sunt reciclate și 30% depozitate. Prin urmare, au fost anunțate o serie de măsuri de sprijin, pentru a promova economia circulară în fiecare etapă a lanțului valoric – de la producție la consum, reparații și remanufacturare, gestionarea deșeurilor și materii prime secundare care sunt reintroduse în economie. Aceste activități vor fi sprijinite cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională, în valoare de 5,5 miliarde EUR, și 650 milioane EUR în finanțare Orizont 2020.

Pentru mai multe informații, citiți noile propuneri de directive privind deșeurile, deșeurile de ambalaje, depozitele de deșeuri și deșeurile electronice și Comunicarea, „Închiderea buclei – Un plan de acțiune al UE pentru economia circulară”, care descrie activitățile de sprijin.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Scroll to Top